Foreldre og pårørende

Foreldre og pårørende

Å være forelder eller pårørende til en person med anafylaksi kan være bekymringsfullt. Sørg for at du vet hvordan du gjenkjenner tegn på anafylaksi og hva du skal gjøre hvis det skjer, da dette kan bidra til å lette bekymringen. Notér utløpsdato for pennen, eller registrerer den hos vår Utløpsvarselservice for å få gratis påminnelse når utløp nærmer seg.

På skolen:

  • Informere og lære opp lærere og andre omsorgspersoner på skolen om barnets allergi og hvordan de skal håndtere det.
  • Gi informasjonsbrosjyre om anafylaksi til skolen.
  • Hvis barnet får mat på skole/barnehage, besøk kantinen for å se hva slags mat som serveres og informer om barnets allergi slik at barnet kan spise trygg mat.
  • Samarbeid med lærere for å forsikre deg at andre barn IKKE deler mat med ditt barn.
  • Sørg for at lærere er klar over, og har fått opplæring i, hvordan de bruker EpiPen®.

Forbered ditt barn

  • Sørg for at barnet forstår hva som kan utløse anafylaksi og lærer å gjenkjenne symptomene.
  • Så snart symptomene vises/ merkes, sørge for at barnet ditt forteller læreren det umiddelbart, uansett hva annet som skulle foregå.
  • Pass på at barnet ditt ikke får mat fra andre barn. Forklar at noen typer mat kan gjøre dem svært syke.
  • Sørg for at barnet ditt til enhver tid vet hvor de har sin EpiPen®.

Hvordan bruke EpiPen?

Gjør deg kjent med disse enkle trinnene og se igjennom demonstrasjonsvideoen

Bestill din EpiPen® øvingspenn

For å bestille din EpiPen® øvingspenn, trykk på lenken under