Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

MEDA AS oppfordrer deg til å lese nøye gjennom disse vilkårene for bruk. Fortsetter du å bruke dette nettstedet, samtykker du til det i samsvar med følgende vilkår. Bestemmelsene i vilkårene for bruk gir ingen kontraktsmessige eller andre rettigheter for brukeren ovenfor MEDA eller noen av dets tilknyttede selskaper. Inkludert i hensikten med disse betingelser - MEDA Pharma GmbH & Co. KG og alle andre selskaper i MEDA gruppen. MEDA Pharma forbeholder seg retten til å endre, slette eller gjøre tilføyelser til innholdet på dette nettstedet når som helst og uten forvarsel.

Generell informasjon
Vær oppmerksom på at all informasjon gitt på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon. Ingen informasjon i dette dokumentet er ment som medisinsk rådgivning. Vennligst ta kontakt med helsepersonell for råd om spesifikke helseproblemer og/ eller bruk av medisiner beskrevet på dette nettstedet.

Ingen garanti
MEDA Pharma vil etter beste evne holde dette nettstedet oppdatert. Imidlertid er MEDA Pharma ikke forpliktet til å oppdatere denne nettsiden og heller ikke garanterer fullstendighet, nøyaktighet og aktualitet av informasjonen på dette nettstedet. MEDA Pharma fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av, eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet og/ eller informasjonen på nettstedet.

Links
Dette nettstedet kan inneholde linker til nettsteder drevet og/ eller kontrollert av tredjeparter. MEDA Pharma er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

Land-relatert informasjon
Informasjonen på dette nettstedet og på sidene til andre MEDA Pharma selskaper knyttet til dette nettstedet kan være irrelevant for noen besøkende: Produktnavn eller varemerker kan variere fra land til land. Produkter kan bli godkjent for salg i ett land, men ikke i et annet, etc. For ytterligere informasjon om produkter og tilgjengelighet i ditt land, kontakt Meda lokalt eller legen din.

Immaterielle rettigheter
Alle varemerker, varenavn, logoer etc. som finnes på dette nettstedet eies av eller er lisensiert til MEDA Pharma. Bruken av varemerkene til selskapet MEDA Pharma og selskapets logo er strengt forbudt, unntatt etter spesiell tillatelse.

Opphavsrett
Alt innhold på dette nettstedet er underlagt opphavsretten til MEDA Pharma eller tredjeparter og kan kun brukes under forutsetning av at:

  1. Bruken kun er for informasjon og ikke-kommersielle eller til personlige formål,
  2. Respektivt innhold ikke blir endret; og
  3. Respektiv opphavsrett vises på alle kopier.