Pasienter Helsepersonell

Question

Det er en "luftboble" i min EpiPen®, kan jeg fremdeles bruke den?

Boblen er nitrogen, og det er helt normalt. Du kan trygt bruke din EpiPen® da boblen ikke påvirker legemidlet eller mekanismen.