Pasienter Helsepersonell

Question

Hva gjør jeg med EpiPen® som har gått ut på dato og ikke har blitt benyttet?

Ubenyttede legemidler, herunder også EpiPen®, skal innleveres på apotek.