Pasienter Helsepersonell

Question

Hvordan skal jeg oppbevare min EpiPen®?

Adrenalin kan bli skadet av varme og direkte sollys. Oppbevar alltid din EpiPen® i etuiet den kommer med, og borte fra svært høye eller lave temperaturer.