Pasienter Helsepersonell

Question

Jeg skal reise til et helt annet klima enn det norske og lurer på om min EpiPen® fortsatt vil fungere korrekt?

EpiPen® blir solgt over hele verden og brukes i en rekke klima svært forskjellige fra det norske. Når du reiser utenlands bør du ta samme hensyn som du ville gjort i Norge og følge anbefalinger for oppbevaring beskrevet i pakningsvedlegget. Din EpiPen® må aldri utsettes for direkte sollys eller svært høye eller lave temperaturer over lengre perioder, og bør aldri bli nedkjølt eller frosset. Den skal alltid oppbevares i det medfølgende beskyttelseshylsteret.