Behandling av anafylaksi

ADRENALIN

Adrenalin er førstevalg ved akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner på mat, insektstikk, medisiner, latex, trim og andre allergener. 1, 2, 3, 4 Det bør gis umiddelbart etter at anafylaksi er mistenkt for å forhindre at tilstanden utvikler seg til mer alvorlig og eventuelt livstruende. 3 En gjennomgang av Cochrane 2008 konkluderte med at de fleste som døde av anafylaksi ikke hadde fått adrenalinbehandling i tide. 2 Forsinket injeksjon av adrenalin kan også øke muligheten for en bifasisk reaksjon. 5

Adrenalin virker ved raskt å behandle alle de farligste symptomer på anafylaksi, inkludert hevelse i hals, pustevansker og lavt blodtrykk. 6 Det hjelper også til å lindre kløe, utslett, hevelse, gastrointestinale og urogenitale symptomer. 7 Best effekt oppnås om det blir gitt i løpet av de første minuttene av en alvorlig allergisk reaksjon. 6

Gjennomsnittlig tid til maksimal plasmakonsentrasjon for adrenalin er 8 ± 2 minutter etter administrering. 8 Dette er viktig ettersom puste- eller hjertestans kan skje så tidlig som etter 6 minutter for matutløste reaksjoner og 4 minutter for giftutløste reaksjoner (gjennomsnittlig tid er henholdsvis 30 og 15 minutter). 9

ADRENALIN VIRKNINGSMEKANISME

Gjennom sin virkning på alfa-adrenerge reseptorer reduserer adrenalin vasodilatasjonen og den økte vaskulære permeabilitet som oppstår i løpet av en anafylaktisk reaksjon, og som kan føre til tap av intravaskulært blodvolum og hypotensjon. Ved sin virkning på beta-adrenerge reseptorer sørger adrenalin for at glatt muskulatur i lungene og halsen slapper av slik at pustingen går lettere under et anafylaktisk anfall.10 Beta-adrenerg virkning har også effekt på hjertet ved å forbedre koronar blodstrøm og øke blodsirkulasjon, noe som igjen fører til økt blodtrykk. 6

Man antyder at det er to mekanismer som gir den kardiale effekten, og som motvirker den vasokonstriktore effekten av adrenalin på koronararteriene: 10

 • økt varighet av diastolen i forhold til systolen
 • vasodilatorisk effekt grunnet hjertets økte kontraktilitet.
Hvordan virker andrenalin Epipen

DOSERING OG ADMINISTRASJON

Livreddende dose adrenalin er 0,01 mg / kg av 1 mg / ml (1: 1000) fortynning til en maksimal dose på 0,5 mg til voksne og 0,3 mg til barn. 6

Adrenalin kan gis intramuskulært  (IM), intravenøst (IV) og subkutant (SC). Intravenøs administrering må administreres av helsepersonell; Generelt blir adrenalin gitt intramuskulært ved hjelp av en autoinjektor, som f. eks. EpiPen®, da det blir raskere absorbert enn når det gis som SC injeksjon. 8 Dette er en viktig faktor ettersom rask absorpsjon av adrenalin er kritisk med tanke på å reversere symptomer ved anafylaksi.

Opptil 35% av pasientene har behov for mer enn en dose adrenalin for å reversere anafylaktiske symptomer.

Dette er årsaken til at det er viktig at pasienter med risiko for anafylaksi alltid har 2 autoinjektorer tilgjengelige til enhver tid. 11

Adrenalin kan administreres hvert 5. til 15. minutt frem til anafylaksien avtar, eller eventuelle tegn på adrenalin toksisitet oppstår (for eksempel hjertebank, skjelvinger, ubehagelig frykt og angst). 7 Det er viktig at pasienter selv kun administrer to doser. Behandling ut over dette skal foregå av helsepersonell.

Tilbakemeldinger viser at så mange som 20% av pasientene vil utvikle en sekundær anafylaktisk reaksjon flere timer senere, som reaksjon på eksponering av det første allergenet. 10

Den sekundære fasen, kjent som en bifasisk reaksjon, oppstår vanligvis etter en asymptomatisk periode fra 1 til 72 timer, men de fleste forekommer i løpet av 8 timer etter den initiale reaksjonen. 10

Om lag en tredjedel av sekundærfasereaksjonene er mer alvorlige, en tredjedel er like alvorlig 12 og en tredjedel er mindre alvorlige, så pasienter bør observeres i minst 6 timer etter de første symptomene på at anafylaksi avtar, og gjerne i 12 timer dersom det anses hensiktsmessig. 1,13

BIVIRKNINGER OG FORHOLDSREGLER

Forbigående  bivirkninger som blekhet, skjelving, uro, hjertebank, hodepine og svimmelhet kan forekomme i løpet av 5 til 10 minutter etter injeksjon, men disse er vanligvis milde og bekrefter at en terapeutisk dose er gitt.5

Alvorlige hendelser som lungeødem og hypertensjon er rapportert med adrenalin. Disse er vanligvis forbundet ved overdose og med IV administrering, snarere enn ved IM eller SC administrering.5

Selv om bruken av adrenalin krever forsiktighet hos pasienter med koronarsykdom bør det noteres at ubehandlet anafylaksi også er assosiert med hjerterisiko, og at adrenalin faktisk kan forbedre blodstrømmen i koronararteriene.5

De som tar betablokkere mot kardiovaskulær sykdom kan respondere noe dårligere på adrenalin. Betablokkere virker på en av de samme reseptorene som adrenalin, noe som motvirker den kardiostimulerende og bronkodilaterende effekten og gir potensielt forverring av anafylaksi.5

Det er imidlertid ingen kontraindikasjoner ved anvendelse av adrenalin i en livstruende situasjon.6


REFERANSER

 1. Resuscitation Council (UK) Guidelines. January 2008.
  http://www.resus.org.uk/pages/reaction.pdf (September 2017).
 2. Sheikh A, Shehata YA, Brown SGA, et al. Cochrane Database Syst Rev.2008; Issue 4: CD006312. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18843712. (September 2017)
 3. McLean-Tooke APC, Bethune CA, Fay AC, et al. BMJ 2003;327:1332–1335. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14656845. (September 2017)
 4. Muraro A, Roberts G, Clark A, et al. Allergy 2007;62:857–871. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17590200. (September 2017)
 5. Simons FER.J Allergy Clin Immunol 2010;125:S161-81.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20176258. (September 2017)
 6. Simons FER et al. J Allergy Clin Immunol 2011; 127(3):587-93. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21377030. (September 2017)
 7. EpiPen® Summary of Product Characteristics, MEDA Pharmaceutical Ltd, July 2014. https://www.felleskatalogen.no/medisin/spc-epipen-epipen-jr-meda-558712. (September 2017)
 8. Simons FER, Roberts JR, Gu X et al. J Allergy Clin Immunol 1998;101(Part 1):33-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9449498. (September 2017)
 9. Pumphrey RS. Clin Exp Allergy.2000;30(8):1144-1150. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10931122. (September 2017)
 10. Kemp SF, Lockey RF, Somons FER World Allergy Org J 2008;1(7):S18-S26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3666145/. (September 2017)
 11. Drug Safety Update Volume 7 Issue 10, May 2013: A3. https://www.gov.uk/drug-safety-update/adrenaline-auto-injector-advice-for-patients. (September 2017)
 12. Ellis AK, Day JH. Can Med Ass J 2003;169(4):307-12. http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/diagnostis_and_management.pdf. (September 2017)
 13. NICE clinical guideline 134. Anaphylaxis: assessment to confirm an anaphylactic episode and the decision to refer after emergency treatment for a suspected anaphylactic episode. Issued December 2011. http://www.rcpch.ac.uk/system/files/protected/page/Anaphylaxis%20NICE.pdf. (September 2017)

Hvordan bruke EpiPen?

Gjør deg kjent med disse enkle trinnene og se igjennom demonstrasjonsvideoen

Bestill din EpiPen® øvingspenn

For å bestille din EpiPen® øvingspenn, trykk på lenken under