EpiPen®

EpiPen® autoinjektor er et automatisk injeksjonsutstyr, som inneholder adrenalin til allergisk nødhjelp.

EpiPen® autoinjektor Adrenalin Konsentrasjon Kroppsvekt
Voksen 0.3mg (0.3ml, 1:1000) > 30kg
Jr 0.15mg (0.3ml, 1:2000) 15-30kg

EpiPen® er lett og praktisk å bruke:

 • Gir raskt adrenalin
 • Gir riktig dose av adrenalin
 • Er robust og tåler "hverdagsbruk"
 • Har et inspeksjonsvindu for å sjekke tilstanden på innholdet
 • Har nålbeskyttelse som utløses umiddelbart etter administrering
 • Den unike sving-støt prosessen gir pålitelig administrering av adrenalin under en stressende anafylaktisk episode

”Enkel å bruke” funksjoner inkluderer:

Epipen autoinjektor som inneholder adrenalin til allergisk nødhjelp

 1. En flipp-av-topp designet for enhåndsåpning
 2. En blå sikkerhetshette
 3. Oval form for godt grep
 4. Illustrerte instruksjoner
 5. Inspeksjonsvindu, så du kan se om oppløsningen er klar og fargeløs. Du må erstatte EpiPen® så snart som mulig dersom løsningen blir misfarget eller inneholder partikler
 6. Oransje beskyttelsesdeksel. Dette dekker nålen både før og etter bruk.


HVEM BØR HA EN EPIPEN®

Alle med risiko for en anafylaktisk reaksjon bør bære adrenalin autoinjektor med seg hele tiden 1, da en umiddelbar injeksjon av adrenalin kan bety forskjellen mellom liv og død.

NICE retningslinjer anbefaler at alle pasienter med bekreftet eller mistenkt anafylaktisk reaksjon bør bli forskrevet en adrenalin autoinjektor i påvente av henvisning til spesialist. 2

Europeiske retningslinjene gir følgende absolutte og relative indikasjoner for forskrivning av adrenalin autoinjektorer til barn. 3

Absolutte indikasjoner

 • Tidligere hjerte- eller luftveisreaksjon på en matvare, insektstikk eller lateks
 • Barn med matvareallergi og astma
 • Treningsutløst anafylaksi
 • Idiopatisk anafylaksi

Relative indikasjoner

 • Eventuelle reaksjoner på små mengder av en matvare (f.eks. luftbårne matallergier eller kontakt bare via huden)
 • Tidligere mild reaksjon på peanøtter eller nøtter
 • Langt til nærmeste medisinske senter
 • Allergisk reaksjon på mat som tenåring

De som har fått foreskrevet en adrenalin autoinjektor grunnet risiko for
anafylaksi bør bære to penner med seg til enhver tid i tilfelle krisesituasjon.4


35% av pasientene kan ha behov for mer enn en adrenalindose. 5 
Så mange som 20% av pasientene vil utvikle en bifasisk anafylaktisk reaksjon mange timer senere. 6


NÅR SKAL MAN BRUKE EPIPEN®

Anafylaksi er uforutsigbart. Mens en person kan ha en mild reaksjon en gang kan en alvorlig eller livstruende reaksjon oppstå neste gang. I tillegg kan allergiske reaksjoner begynne med milde symptomer for så å videreutvikle seg til en fullstendig anafylaktisk episode.


En person som opplever en allergisk reaksjon bør bruke sin EpiPen® umiddelbart dersom noen av de følgende alvorlige symptomer på anafylaksi opptrer etter kontakt med sitt allergen:

 • Vanskelig/ støyende pust
 • Hevelse av tungen
 • Hevelse/ tetthet i halsen
 • Vanskeligheter med å snakke og/ eller hes stemme
 • Hvesende eller vedvarende hoste
 • Tap av bevissthet og/ eller kollaps
 • Blek og slapp (små barn)

Pasienter som opplever følgende milde til moderate symptomer på anafylaksi bør ta en antihistamin og ha sin EpiPen® klar i tilfelle forverring av symptomer:

 • Rødt hevet kløende utslett
 • Hevelse i ansikt/ lepper/ øyelokk
 • Føle seg uvel
 • Mageknipe

Det er viktig å merke seg at ikke alle pasienter vil oppleve samtlige reaksjoner. En person kan oppleve forskjellige symptomer i løpet av forskjellige episoder, selv om den samme utløseren er involvert.

Det er klare bevis på at å unnlate å sette adrenalin så snart anafylaksi er mistenkt har bidratt til dødelig utfall. 7 En 2008 Cochrane gjennomgang konkluderte med at de fleste som dør av anafylaksi ikke hadde fått rask nok adrenalinbehandling. 8 Forsinket injeksjon av adrenalin kan også øke muligheten for en bifasisk reaksjon. 9


Det er viktig at risikopasienter har to EpiPen® tilgjengelig til enhver tid. Ved behov kan en andre dose gis etter omtrent 5 til 15 minutter. 4


HVORDAN BRUKES EPIPEN®

Det er viktig å lære seg hvordan man bruker EpiPen® slik at du kan vise dine pasienter. Ulike studier har vist at mange pasienter (eller foreldre av pasienter) ikke benytter sin penn på riktig måte, eller i enkelte tilfeller ikke i det hele tatt, fordi de ikke har hatt tilstrekkelig opplæring. 10, 11, 12, 13

Fremgangsmåten er vist nedenfor:
Legg deg ned med bena litt forhøyet, eller sitte opp dersom pustebesvær.

hvordan setter man Epipen® i låret

1. Knytt neven rundt EpiPen® og TREKK AV DEN BLÅ SIKKERHETSHETTEN


hvordan setter man Epipen® i låret

2. POSISJONER DEN ORANSJE ENDEN ca. 10 cm ut fra ytre midten av låret *.

* Dersom påkledd, unngå sømmer og lommeområder.

hvordan setter man Epipen® i låret

3. STØT DEN ORANSJE TUPPEN mot låret i 90° vinkel og hold på plass i 10 sekunder.


hvordan setter man Epipen i låret

4. FJERN EpiPen® og massér det injiserte området i 10 sekunder*.

* Etter bruk vil det oransje beskyttelsesdekslet automatisk dekke nålen.

Ring straks 113 for å kontakte ambulanse og si ANAFYLAKSI. EpiPen® er ikke en kurativ behandling for anafylaksi, men gir pasienten tid til å komme til sykehuset hvor de kan få nødvendig medisinsk behandling.

Pasienter bør ligge eller sitte og ha noen hos seg frem til de har blitt vurdert av helsepersonell. 14

Bevistløse pasienter bør legges i stabilt sideleie. 14

MEDA AS har forskjellige hjelpemidler som du kan benytte ovenfor dine pasienter. Herunder pasientfolder om anafylaksi og korrekt bruk av EpiPen®, demopenner og EpiPen® Demonstrasjonsvideo. Alt dette finner du under seksjonen Pasientsupport på denne hjemmesiden.


SIKKERHETSINFORMASJON

Ved korrekt bruk av EpiPen® er det liten risiko for å skade seg. Pasienter bør ikke fjerne den blå sikkerhetshetten før de er klare til å injisere. Sørg alltid for at den oransje spissen peker mot låret og plasser aldri tommelen eller fingrene over den oransje spissen. Bruksanvisning finnes vedlagt i pakningsvedlegget. 14

EpiPen® skal bare injiseres anterolateralt i låret, IKKE I ANNEN DEL AV LÅRET ELLER I RUMPEBALLE. Ytre del av låret er det tryggeste stedet for IM injeksjon, da det er minimal risiko for injeksjon i store blodkar eller nerver i dette området. Intravaskulær injeksjon (som er mulig på forsiden av låret) kan føre til akutte arytmier. Injeksjon i en stor nerve (som kan forekomme på baksiden av låret eller i rumpeballe) kan forårsake betydelig skade. Injeksjon i setemuskelen gir liten effekt ved en alvorlig allergisk reaksjon. Utilsiktet injeksjon i hånden, spesielt fingre, kan føre til alvorlige skader og muligens koldbrann. En slik skade må raskt vurderes og behandles på legevakten. 14, 15

Potensielle bivirkninger kan være økning i hjertefrekvens, kraftig eller uregelmessig hjerterytme, svetting, kvalme og oppkast, pustevansker, blekhet, svimmelhet, slapphet eller skjelving, hodepine, nervøsitet, eller angst. Disse bivirkningene avtar vanligvis raskt, spesielt hvis pasienten hviler. 14, 15

EpiPen® skal benyttes med forsiktighet hos pasienter med høyt blodtrykk og skjoldbrusksykdom (da bivirkninger kan vare lenger) og under svangerskap. Videre kan sensibilisering av hjertet grunnet katekolaminer forekomme hos pasienter med ukontrollert hypertyreoidisme eller ved bruk av kokain. 1 Blodsukkeret kan øke hos pasienter med diabetes og symptomer kan midlertidig bli verre hos pasienter med Parkinsons sykdom. 15

Overdose av adrenalin er svært usannsynlig med EpiPen®. Eventuell symptomer er forhøyet blodtrykk, lungeødem og hjertearytmier. Om nødvendig kan vasopressoriske effekter motvirkes med hurtigvirkende vasodilatorer eller alfa-adrenergeblokkerende legemidler. 14

Det er viktig å huske at i praksis er det ingen kjente kontraindikasjoner for IM bruk av adrenalin ved en livstruende allergisk reaksjon. 14

Hvis du har noen bekymringer/ spørsmål om sikkerhetsaspektene ved EpiPen®, vennligst kontakt MEDA AS på 66 75 33 00 eller info@meda.no


REFERANSER:

 1. Resuscitation Council (UK) Guidelines. January 2008.
  http://www.resus.org.uk/pages/reaction.pdf (September 2017)
 2. NICE clinical guideline 134. Anaphylaxis: assessment to confirm an anaphylactic episode and the decision to refer after emergency treatment for a suspected anaphylactic episode. Issued December 2011. http://www.rcpch.ac.uk/system/files/protected/page/Anaphylaxis%20NICE.pdf. (September 2017)
 3. Muraro A, Roberts G, Clark A, et al. Allergy 2007;62:857–871. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17590200. (September 2017)
 4. Drug Safety Update Volume 7 Issue 10, May 2013: A3. https://www.gov.uk/drug-safety-update/adrenaline-auto-injector-advice-for-patients. (September 2017)
 5. Korenblat P, Lundie MJ, Dankner RE et al. Allergy Asthma Proc. 1999;20(6):383-386. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10624495. (September 2017)
 6. Kemp SF, Lockey RF, Simons FER. World Allergy Org J 2008;1(7):S18-S26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3666145/. (September 2017)
 7. Pumphrey RS. Clin Exp Allergy.2000;30(8):1144-1150. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10931122. (September 2017)
 8. Sheikh A, Shehata YA, Brown SGA, et al. Cochrane Database Syst Rev.2008; Issue 4: CD006312. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18843712. (September 2017)
 9. Simons FER.J Allergy Clin Immunol 2010;125:S161-81. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20176258. (September 2017)
 10. Gold MS, Sainsbury R.F. J Allergy Clin Immunol 2000;106:171-6. http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(00)71641-1/abstract. (September 2017)
 11. Allen CW et al. Med J Austral 2007;187(9):542. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17979622. (September 2017)
 12. Kim JS, Sinacore JM, Pongracic JA. J Allergy Clin Immunol 2005;116:164-8. http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(05)00700-1/pdf. (September 2017)
 13. Diwakar L et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2010;20(5):446-53[AC1] .
 14. EpiPen Summary of Product Characteristics, MEDA Pharmaceutical Ltd, July 2014. https://www.felleskatalogen.no/medisin/spc-epipen-epipen-jr-meda-558712. (September 2017)
 15. EpiPen US Prescribing Information, Dey, LP, August 2012. https://www.felleskatalogen.no/medisin/epipen-epipen-jr-meda-558712. (September 2017)

Hvordan bruke EpiPen?

Gjør deg kjent med disse enkle trinnene og se igjennom demonstrasjonsvideoen

Bestill din EpiPen® øvingspenn

For å bestille din EpiPen® øvingspenn, trykk på lenken under