Ofte Stilte Spørsmål

EpiPen® Ofte Stilte Spørsmål

Følgende Ofte Stilte Spørsmål er ment som tilleggsinformasjon om EpiPen® og har også som mål å dekke eventuelle emner som pasienter lure på og som ikke er omtalt andre steder på nettstedet. 1

Vis alle svar

 • Hva er den aktive substansen og dosen i EpiPen® og EpiPen® Jr?

  Hver EpiPen® gir en enkel tilmålt dose på 0.3 mg adrenalin ved injeksjon, mens EpiPen® Jr gir en enkel tilmålt dose på 0.15 mg adrenalin. Hver ampulle inneholder 2 ml oppløsning med adrenalin, men volumet gitt er 0,3 ml. Det blir omtrent 1,7 ml igjen i autoinjektoren etter aktivering som ikke kan brukes.

 • Hvordan virker EpiPen® ved en alvorlig allergisk reaksjon?

  Ved anafylaksi blir luftveiene innsnevret, mens blodårene vil utvide seg og bli mer gjennomtrengelige. Dette kan føre til tap av væskevolum inni årene og gi lavt blodtrykk (hypotensjon). Adrenalin virker på ulike deler av kroppen ved å innsnevre blodårene og slappe av bronkial muskulatur. Dette bidrar til å redusere bronkospasme, tungpustethet og dyspné. Adrenalin lindrer også pruritus (kløe), urticaria (utslett), og angioødem (hovenhet) og kan være effektiv i å lindre gastrointestinale og urogenitale symptomer assosiert med anafylaksi på grunn av dens relakserende virkning på den glatte muskulatur i mage, tarm, uterus, og urinblære.

 • Hvor mange doser kan gis?

  Mer enn to sekvensielle doser adrenalin bør bare administreres under medisinsk overvåkning.

 • Hva bør pasienten gjøre etter å ha fått en injeksjon?

  EpiPen® er ikke ment som et substitutt til øyeblikkelig medisinsk behandling. I forbindelse med administrasjon av adrenalin skal man umiddelbart etter å ha satt sin EpiPen® ringe 113 og si anafylaksi. Pasienten bør ligge eller sitte og ha noen hos seg inntil de har blitt vurdert av helsepersonell. Bevisstløse skal legges i stabilt sideleie.

 • Når kan pasienten få en ny injeksjon?

  Ved en alvorlig vedvarende anafylaksi kan det være nødvendig å gjenta injeksjonen med en ekstra EpiPen® 5 til 15 minutter etter den første. Mer enn to sekvensielle doser adrenalin bør bare administreres under medisinsk overvåkning.

 • Hvilke pasienter bør bruke adrenalin med forsiktighet?

  Adrenalin bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har hjerterytmeforstyrrelser, koronar eller organisk hjertesykdom, høyt blodtrykk eller hos pasienter som står på legemidler som kan påføre hjertearytmier, f.eks digitalis, diuretika, kinidin eller andre antiarytmika. Hos disse pasienter kan adrenalin utløse eller forverre angina pectoris samt føre til ventrikulære arytmier.
  Det er viktig å notere seg at ingen av disse forholdene er kontraindisert for bruk av adrenalin i en akutt livstruende situasjon.

 • Hva om oppløsningen blir misfarget?

  Pasienter skal oppmuntres til å visuelt inspisere adrenalinoppløsning med jevne mellomrom for å se etter partikler og misfarging. Hvis oppløsningen inneholder partikler, utvikler en rosa farge, eller blir mørkere enn svakt gul, skal pasienten umiddelbart kontakte lege for en ny penn. Dette da disse endringene tyder på at effekten av adrenalinet kan være redusert.

 • Hvilken type nål har EpiPen®?

  Både EpiPen® og EpiPen® Jr skal injiseres intramuskulært i utsiden av låret. Om nødvendig, gjennom klær. Nålstørrelsen for både EpiPen® og EpiPen® Jr er 22 gauge. Nålelengde etter aktivering er 16mm for EpiPen® og 13 mm for EpiPen® Jr.

 • Hva kan skje ved feil oppbevaring av EpiPen®?

  Dersom EpiPen® har blitt utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer kan det være en fare for funksjonsfeil i avfyringsmekanismen i tillegg til at oppløsningen kan nedbrytes.

 • Hvordan skal EpiPen® oppbevares?

  Adrenalin er følsomt ovenfor lys. Oppbevar autoinjektoren i beskyttelseshylstret. Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

 • Inneholder EpiPen® contain laktose, sukrose, gluten eller Tartrazine?

  EpiPen® innholder ingen av disse substansene.

 • Inneholder EpiPen® lateks?

  EpiPen® inneholder ikke lateks.

 • Inneholder EpiPen® sulfitt?

  EpiPen® 0.3 ml inneholder 0.5 mg natriummetabisulfitt.

 • Kan EpiPen® benyttes ved sulfaallergi?

  EpiPen® inneholder natriummetabisulfitt Et sulfitt som i andre produkter kan forårsaker allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske symptomer eller livstruende eller mindre alvorlige  astmatiske  episoder hos visse følsomme personer.

  Hos en pasient med dokumentert sulfitt overfølsomhet kan det hende at alternativene til adrenalin i en livstruende situasjon ikke er tilfredsstillende. Derfor bør innholdet av sulfitt i dette produktet ikke hindre bruk av medikamentet ved behandling av alvorlige  allergiske reaksjoner eller andre nødsituasjoner når sulfittfrie alternativer ikke er tilgjengelige.

 • Hva er prosedyren i tilfeller ved utilsiktet injeksjon?

  Ettersom adrenalin er en sterk vasokonstriktor kan utilsiktet injeksjon i hender eller føtter føre til tap av blodstrømmen til det berørte området og bør derfor unngås. Hvis utilsiktet injeksjon forekommer i de nevnte områdene skal pasienten snarest oppsøke nærmeste legevakt for behandling.

 • Kan EpiPen® gis til pasienter med sulfaallergi?

  Ja. Selv om EpiPen® inneholder natriummetabisulfitt er pasienter med en sulfaallergi allergiske ovenfor medikamenter som inneholder sulfonamidgruppen, men ikke til medikamenter inneholdende svovel, sulfitter eller sulfater. Allergien er spesifikk ovenfor sulfonamidgruppe og predisponerer ikke en pasient til allergi ved andre forbindelser inneholdende svovel.

 • Hvordan kvitte seg med EpiPen® utgått på dato?

  Utløpt EpiPen® innleveres nærmeste apotek.

 • Hvordan kaster man brukte EpiPen® ?

  Benyttet EpiPen® leveres til helsepersonell eller nærmeste apotek.

 • Kan EpiPen® brukes under graviditet?

  EpiPen® er et legemiddel i graviditetskategori C. Adrenalin bør bare brukes under graviditet hvis den potensielle fordelen oppveier den potensielle risikoen for fosteret.

 • Er det trygt for pasientene å fjerne den blå sikkerhetshetten på EpiPen® før bruk?

  Den blå hetten er som en sikkerhetsnål som hindrer den innvendige fjæren fra å aktivere. Den blå hetten skal kun fjernes umiddelbart før bruk. Dersom EpiPen® ikke blir aktivert kan den blå hetten settes tilbake. Det er viktig å merke seg at tilbakesetting ikke anbefales.

REFERANSER:

 1. EpiPen Summary of Product Characteristics, MEDA Pharmaceutical Ltd, July 2014. https://www.felleskatalogen.no/medisin/epipen-epipen-jr-meda-558712 (September 2017)

Hvordan bruke EpiPen?

Gjør deg kjent med disse enkle trinnene og se igjennom demonstrasjonsvideoen

Bestill din EpiPen® øvingspenn

For å bestille din EpiPen® øvingspenn, trykk på lenken under