Retningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjene for behandling av anafylaksi anbefaler generelt adrenalin som umiddelbar førstelinjebehandling. Mengde av adrenalin som anbefales reflekterer hva som anses for å være trygt for helsepersonell å injisere i kliniske omgivelser. 1 For eksempel, Resuscitation Council UK anbefaler 0,5 mg IM til voksne, men dette gjelder ikke for pasienter og pårørende ved hjelp av adrenalin autoinjektor. Heller ikke for ambulansetjenesten. Der anbefales bruk av en autoinjektor (0,3 mg eller 0,15 mg) når ikke annen adrenalin til IM administrasjon er tilgjengelig. 1,2

Nedenfor er sammendrag av viktige retningslinjer som er relevante for Norge:

1. Be om hjelp, legg pasienten flatt, hev underekstremiteter.

2. Injiser straks adrenalin intramuskulært. Sykepleier som observerer anafylaksi bør selv gi adrenalin hvis lege ikke er umiddelbart tilgjengelig.

Dosering:
Voksne: 0,5 mg (0,5 ml adrenalin 1 mg/ml).
Barn: 0,01 mg/kg kroppsvekt (0,01 ml adrenalin 1 mg/ml pr. kg kroppsvekt).
Adrenalindosen kan gjentas hvert 5. minutt til effekt.

3. Sørg for frie luftveier, gi oksygen på maske (>10 liter flow), etabler 2 intravenøse tilganger (helst grove kanyler), gi intravenøs væske med krystalloid: Voksne: 500-1000 ml raskt. Barn: 20 ml/kg kroppsvekt i bolus, kan gjentas. Videre væskebehandling etter behov. Vær forberedt på hjerte-lunge-redning.

4. Ved dyspné:
Vurder å gi beta2-agonist som inhalasjon på forstøver (hvis mulig), eksempelvis salbutamol. Kan kombineres med ipratropiumbromid.
Dosering:
Voksne og barn >5 år: Salbutamol 5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,5 mg.
Barn <5 år: Salbutamol 2,5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,25 mg.

Alternativt terbutalin subkutant:
Voksne: Terbutalin 0,5 mg subkutant.
Barn: Terbutalin 0,005 mg/kg subkutant.

5. Gi steroid, eksempelvis hydrokortison intravenøst (over 30 sekunder) eller intramuskulært.

Dosering:
Voksne og barn >20 kg: Hydrokortison 100-250 mg.
Barn <20 kg: Hydrokortison 4 mg/kg kroppsvekt.

6. Gi antihistamin intravenøst eller intramuskulært.
Eksempelvis deksklorfeniramin.

Dosering:
Voksne: Deksklorfeniramin 10 mg.
Barn: Deksklorfeniramin 0,25 mg/kg kroppsvekt.

7. Ved kramper som ikke opphører når hypoksi og hypotensjon er behandlet, gis diazepam intravenøst eller rektalt. Titrer gjentatte doser til effekt.
Obs! Diazepam kan gi respirasjonsdepresjon og blodtrykksfall.

Dosering:
Rektalt:
Voksne og barn >10 kg: Diazepam 10 mg.
Barn <10 kg: Diazepam 5 mg.

Intravenøst:
Voksne og barn >15 kg: Initialt diazepam 5 mg.
Barn <15 kg: Initialt diazepam 0,3 mg/kg kroppsvekt.


VIKTIGE STUDIER

Listet nedenfor er viktige studier.

McLean-Tooke APC, Bethune CA, Fay AC et al.
Adrenaline in the treatment of anaphylaxis: what is the evidence?
BMJ 2003;327:1332-5 (September 2017)

Kemp SF, Lockey RF, Simons FE.
Epinephrine: the drug of choice for anaphylaxis. A statement of the World Allergy Organization.
Allergy 2008: 63: 1061–1070. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18691308. (September 2017)

Schwirtz A, Seeger H.
Are adrenaline auto-injectors fit for purpose? A pilot study of the mechanical and injection performance characteristics of a cartridge versus a syringe-based auto-injector.
J Asthma Allergy 2010;3:159-67. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21437050. (September 2017)

Frew AJ.
What are the ‘ideal’ features of an adrenalin (epinephrine) auto-injector in the treatment of anaphylaxis?
Allergy 2011;66:15-24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20716315. (September 2017)

Lieberman P, Nicklas RA, Oppenheimer J, et al.
The diagnosis and management of anaphylaxis practice parameter: 2010 Update.
J Allergy Clin Immunol 2010;126:477-80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20692689. (September 2017)

Simons FER.
Anaphylaxis: Recent advances in assessment and treatment.
J Allergy Clin Immunol 2009;124:625-36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19815109. (September 2017)

Muraro A, Roberts G, Worm M et al.
Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24909803. (September 2017)


EXPERT OPINIONS

Denne seksjonen inneholder pedagogiske ekspertuttalelser på film, som omhandler en rekke emner knyttet til diagnostikk og behandling av anafylaksi.

ADVICE AND SUPPORT GROUPS
Lynne Regent,
Chief Executive, Anaphylaxis Campaign

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ANAPHYLAXIS
Professor Helen Smith
,
Director of the Division of Public Health and Primary Care,
Brighton and Sussex Medical School Campaign


REFERANSER:

 1. Resuscitation Council (UK) Guidelines. January 2008.
  www.resus.org.uk/pages/reaction.pdf.(September 2017).
 2. Frequently asked questions on “Emergency treatment of anaphylactic reactions. Guidelines for healthcare providers” Updated May 2014.
  www.resus.org.uk/pages/faqAna.htm.(September 2017).
 3. Drug Safety Update Volume 7 Issue 10, May 2013: A3. https://www.gov.uk/drug-safety-update/adrenaline-auto-injector-advice-for-patients. (September 2017)
 4. NICE clinical guideline 134. Anaphylaxis: assessment to confirm an anaphylactic episode and the decision to refer after emergency treatment for a suspected anaphylactic episode. Issued December 2011. http://www.rcpch.ac.uk/system/files/protected/page/Anaphylaxis%20NICE.pdf. (September 2017)
 5. Royal College of Paediatrics and Child Health Care Pathways for Anaphylaxis.
  www.rcpch.ac.uk/allergy/anaphylaxis. (September 2017).
 6. Doshi D et al. Guideline for the management of acute allergic reaction. Guidelines in Emergency Medicine Network.Coll Emerg Med, December 2009.
  Available via: secure.collemergencymed.ac.uk/code/document.asp. December 2014.

Hvordan bruke EpiPen?

Gjør deg kjent med disse enkle trinnene og se igjennom demonstrasjonsvideoen

Bestill din EpiPen® øvingspenn

For å bestille din EpiPen® øvingspenn, trykk på lenken under